tutuklama_kararina_itiraz

15

Mar

Tutuklama Kararına İtiraz

TUTUKLAMA NEDİR? Bir koruma tedbiri çeşidi olan tutuklama kararı, Cmk da düzenlenmiş olup, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında verilebilir. Ancak tutuklama kararı mutlaka hâkim veya mahkeme tarafından verilmelidir. Tutuklama kararı, şüpheli veya sanığın kaçmasını önlemek, delillerin yok edilmesi veya karartılması konusunda kuvvetli şüphe bulunması gibi durumlarda verilebilir. Cmk 100.Madde de belirtilen katalog suçlardan herhangi biri işlendiği hakkında kuvvetli […]

hukuk_yargilamasinda_istinaf

16

Kas

Hukuk Yargılamasında İstinaf

1.İstinaf Mahkemelerinin Kuruluş Amacı Nedir? Yargıtayın iş yükünün azalması sağlanarak şimdiye kadar yapamadığı görevleri üstlenilebilmesi ve en önemlisi de içtihat birliğinin sağlanması amacıyla kurulmuşlardır. 2.İstinaf Mahkemesine Başvuruda Bulunulabilecek Kararlar Şöyledir: Nihai kararlara karşı başvurulabilecek. Şuanda içtihati birleştirme kararı sebebiyle ihtiyati tedbir kararlarına karşı kanun yoluna başvurabilme imkanı yok. Bu aslında kanunda açıkça var denilmesine rağmen maalesef içtihati[…]

hakaret_eylemi_nedeniyle_tazminat_davasi_acilabilir_mi

02

Kas

Hakaret Eylemi Nedeniyle Tazminat Davası Açılabilir mi?

HAKARET EYLEMİNİN TAZMİNAT BOYUTU “Kişilik Hakları” kavramı altında hangi eylemlerin kişilik haklarına saldırı teşkil edeceğini önceden tek tek belirlemek mümkün değildir. Ancak kişilik haklarının tanımlanması ve saldırının çerçevesinin çizilmesi yararlı olacaktır. Kişilik hakları her şahsın “kişiliğine bağlı olan” haklardır. Daha yalın bir ifade ile kişinin, “kişiliğini oluşturan tüm değerler” üzerindeki hakları onun kişilik haklarını oluşturur. Bu çerçevede[…]

ceza_uygulamasinda_istinaf_

19

Eki

Ceza Uygulamasında İstinaf

1.İSTİNAF MAHKEMESİNİN KURULUŞ AMACI NEDİR? İlk derece mahkemesi tarafından verilen kararların denetlenerek var ise hataların veya eksiklerin giderilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda istinaf mahkemesinin maddi olayı yeniden o sanık tarafından işlenip işlenmediğini, tanıkları yeniden dinleyerek, bilirkişileri dinleyerek gerektiğinde keşif yaparak inceleme yetkisi bulunmaktadır. İlk derece mahkemesi  kararında eksiklikler görürse, suçun sübutuna da ilişkin görürse bunu yeniden sözlülük,[…]