SGK İşten Çıkış Kodları ve Açıklamaları

İş sözleşmesi, işveren tarafından sona erdirilebileceği gibi işçinin kendi isteğiyle de sonlandırılabilir. İşten çıkış işlemlerinin yapıldığı süreçte işverenler, iş akdinin ne şekilde sona erdiğini SGK çıkış bildirgesinde belirtmek zorundadır. İşten Çıkış Kodları, iş akdinin nasıl sonlandırıldığını belirten kodlardır.

İşçi ve İşverenin hak ve sorumluluklarının belirlenmesinde işten çıkış kodları büyük bir rol oynamaktadır. İşçinin kıdem, ihbar yahut işsizlik ödeneğine hak kazanıp kazanmadığına işten çıkış kodlarına bakılarak karar verilecektir. Hatalı bir kod girildiği takdirde işçi veya işvereni mağduriyeti söz konusu olabilir. Ancak söz konusu hatanın düzeltilebilmesi de mümkündür.

İşten çıkış kodlarının hangi anlama geldiği ve sonucunda nelere hak kazanıldığını aşağıda belirtilen tablodan görebilirsiniz.

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI VE AÇIKLAMALARI

KIDEM

İHBAR

İŞSİZLİK

01- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

02- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

03- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

Hak Kazanır

04- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

Hak Kazanır

Hak Kazanır

Hak Kazanır

05- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

Hak kazanır

Hak kazanır

08- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

Hak kazanır

09- Malulen emeklilik nedeniyle

Hak kazanır

10- Ölüm

Hak kazanır

11- İş kazası sonucu ölüm

Hak kazanır

12- Askerlik

Hak kazanır

Hak kazanır

13- Kadın işçinin evlenmesi

Hak kazanır

14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

Hak kazanır

15- Toplu işçi çıkarma

Hak kazanır

Hak kazanır

Hak kazanır

16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer iş yerine nakli

17- İş yerinin kapanması

Hak kazanır

Hak kazanır

18- İşin sona ermesi

Hak kazanır

Hak kazanır

Hak kazanır

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” no’lu kod kullanılır)

20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” no’lu kod kullanılır)

21- Statü değişikliği

22- Diğer nedenler

23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

Hak kazanır

Hak kazanır

24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

Hak kazanır

Hak kazanır

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

Hak kazanır

Hak kazanır

26- Disiplin kurulu kararı ile fesih

27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

Hak kazanır

Hak kazanır

28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

Hak kazanır

Hak kazanır

29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

30-Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” no’lu kod kullanılır)

31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

Hak kazanır

Hak kazanır

Hak kazanır

32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

Hak kazanır

Hak kazanır

Hak kazanır

33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

Hak kazanır

Hak kazanır

34- İş yerinin devri, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

Hak kazanır

Hak kazanır

Hak kazanır

Your Comment:

Diğer Makalelerimiz

kesinlesmeden_icraya_konulamayan_ilamlar

22

Oca
İcra İflas Hukuku

Kesinleşmeden İcraya Konulamayan İlamlar

Türk hukukunda, mahkemelerce verilen ilamlar, verildikleri andan itibaren icra etkisine sahiptir; dolayısıyla mahkeme kararlarının kesinleşmemiş olması kararın yerine getirilmesini önlemez. Ancak bu durumun bazı istisnaları bulunmaktadır. Nitekim Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra İflas Kanunu ve bazı özel kanun hükümleriyle, ilamın icraya konulabilmesi, kararın kesinleşmesi şartına bağlanmıştır. Kararın kesinleşmesi ile, ilk derece mahkemesi kararının kanun yolu denetimden geçerek veya […]

business man financial inspector and secretary making report, ca

08

Oca
İdare Hukuku

İdarenin Mali Sorumluluğu

Hukukun egemen olduğu bir toplumda idare tarafından gerçekleştirilen işlem ve eylemlerin hukuka uygun olduğu varsayılır. Aksi durumlarda ise idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinden doğan zararlı sonuçlar iptal davaları yolu ile ortadan kaldırılır. İdarenin hukuka aykırı bu faaliyetleri nedeniyle toplumdaki bireylerin maddi ve manevi bir zarara uğraması halinde bu zararları karşılaması gerekmektedir. Kamu gücünü elinde bulunduran üstün[…]