Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma kararı aldıklarında boşanmaya ilişkin her konuda mutabık kalarak boşanmaları anlamına gelmektedir. 

Anlaşmalı boşanmanın davasının şartlarına aşağıda detaylı olarak yer verilmektedir.

  • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması

Eşlerin 1 yıldır evli olmamaları halinde açılacak dava, anlaşmalı boşanma davası değil, çekişmeli boşanma davasıdır.

  • Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da eşlerden birinin açtığı anlaşmalı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesi,

Uygulamada eşlerden biri dava açmakta, diğer eş ise açılan davayı kabul etmektedir.

  • Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi,

Eşler ayrı ayrı avukatlar ile temsil edilseler dahi eşlerin anlaşmalı boşanma davasına bizzat katılmaları ve boşanma konusundaki iradelerini açıklamaları gerekmektedir.

  • Eşlerin boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir düzenleme üzerinde anlaşmaları ve hakimin de ilgili düzenlemeyi uygun bulması

Eşlerin anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için tazminat ve nafaka gibi hususlarda anlaşmaları gerekmektedir. Tarafların müşterek çocukları varsa velayet konusunda da anlaşmaları gerekmektedir. Şüphesiz hakim de tüm bu anlaşmaları uygun bulmalıdır. Hakim, eşlerin ve çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak ilgili anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin eşler tarafından da kabulü halinde boşanmaya hükmolunacaktır.

Uygulamada taraflar anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamakta ve bu protokolü anlaşmalı boşanma dosyasına ibraz etmektedirler. Yukarıda sayılan şartların hepsinin birlikte gerçekleşmiş olması durumunda evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve mahkemece başka bir delil aranmaksızın tarafların boşanmalarına karar verilir.

Anlaşmalı boşanma davası ile boşanmak isteyen eşlerin daha hızlı sonuç alabilmek ve menfaatlerinin tam anlamıyla korunabilmesi adına boşanma konusunda uzman bir avukata danışmaları gerekmektedir.

Your Comment:

Diğer Makalelerimiz

kesinlesmeden_icraya_konulamayan_ilamlar

22

Oca
İcra İflas Hukuku

Kesinleşmeden İcraya Konulamayan İlamlar

Türk hukukunda, mahkemelerce verilen ilamlar, verildikleri andan itibaren icra etkisine sahiptir; dolayısıyla mahkeme kararlarının kesinleşmemiş olması kararın yerine getirilmesini önlemez. Ancak bu durumun bazı istisnaları bulunmaktadır. Nitekim Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra İflas Kanunu ve bazı özel kanun hükümleriyle, ilamın icraya konulabilmesi, kararın kesinleşmesi şartına bağlanmıştır. Kararın kesinleşmesi ile, ilk derece mahkemesi kararının kanun yolu denetimden geçerek veya […]

business man financial inspector and secretary making report, ca

08

Oca
İdare Hukuku

İdarenin Mali Sorumluluğu

Hukukun egemen olduğu bir toplumda idare tarafından gerçekleştirilen işlem ve eylemlerin hukuka uygun olduğu varsayılır. Aksi durumlarda ise idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinden doğan zararlı sonuçlar iptal davaları yolu ile ortadan kaldırılır. İdarenin hukuka aykırı bu faaliyetleri nedeniyle toplumdaki bireylerin maddi ve manevi bir zarara uğraması halinde bu zararları karşılaması gerekmektedir. Kamu gücünü elinde bulunduran üstün[…]