anlasmali_bosanma_davasinin_sartlari

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma kararı aldıklarında boşanmaya ilişkin her konuda mutabık kalarak boşanmaları anlamına gelmektedir. 

Anlaşmalı boşanmanın davasının şartlarına aşağıda detaylı olarak yer verilmektedir.

  • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması

Eşlerin 1 yıldır evli olmamaları halinde açılacak dava, anlaşmalı boşanma davası değil, çekişmeli boşanma davasıdır.

  • Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da eşlerden birinin açtığı anlaşmalı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesi,

Uygulamada eşlerden biri dava açmakta, diğer eş ise açılan davayı kabul etmektedir.

  • Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi,

Eşler ayrı ayrı avukatlar ile temsil edilseler dahi eşlerin anlaşmalı boşanma davasına bizzat katılmaları ve boşanma konusundaki iradelerini açıklamaları gerekmektedir.

  • Eşlerin boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir düzenleme üzerinde anlaşmaları ve hakimin de ilgili düzenlemeyi uygun bulması

Eşlerin anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için tazminat ve nafaka gibi hususlarda anlaşmaları gerekmektedir. Tarafların müşterek çocukları varsa velayet konusunda da anlaşmaları gerekmektedir. Şüphesiz hakim de tüm bu anlaşmaları uygun bulmalıdır. Hakim, eşlerin ve çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak ilgili anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin eşler tarafından da kabulü halinde boşanmaya hükmolunacaktır.

Uygulamada taraflar anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamakta ve bu protokolü anlaşmalı boşanma dosyasına ibraz etmektedirler. Yukarıda sayılan şartların hepsinin birlikte gerçekleşmiş olması durumunda evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve mahkemece başka bir delil aranmaksızın tarafların boşanmalarına karar verilir.

Anlaşmalı boşanma davası ile boşanmak isteyen eşlerin daha hızlı sonuç alabilmek ve menfaatlerinin tam anlamıyla korunabilmesi adına boşanma konusunda uzman bir avukata danışmaları gerekmektedir.

Your Comment:

Diğer Makalelerimiz

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

15

May
Ceza Hukuku

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

ANAYASAL TEMELİ OLAN BİR ÖZGÜRLÜĞÜN KORUNMASI BAKIMINDAN; ÖZEL HAYATIN  GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU Anayasamızın 20. Maddesinde özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı düzenlenmiş olmakla, anayasal bir hak olması itibarıyla ihlali halinde, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile sıkı yaptırımlar öngörülmüştür. Bunun yanında özel hayata saygı hakkı aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesinde düzenlenen […]

Kat Maliklerinin Hakları ve Borçları Nelerdir?

08

May
Gayrimenkul Hukuku

Kat Maliklerinin Hakları ve Borçları Nelerdir?

Günümüzde müstakil ikamet tarzı terk edilip, günden güne apartman, site vb. yerleşim yerlerinde kat mülkiyeti esaslarına göre iktisap edilen taşınmazlarda yaşam yaygınlaşmış olmakla, kat maliklerinin haklarına ve borçlarına ilişkin ihtilaflar da artmış bulunmaktadır. Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıkların aşılması için tüm kat maliklerinin haklarını ve borçlarını bilmesi ve birbirlerinin haklarına riayet etmeleri gerekmektedir. Kat Maliklerinin Hakları ve Borçları[…]